Občanská sdružení a jejich existence po 1.1.2014

Dne 13. listopadu 2013 jsem se účastnil semináře „Nový občanský zákoník pro neziskové organizace“, který proběhl ve Strakonicích. Lektorem byl Josef Štogr, který dvacet let působí jako analytik a konzultant neziskových organizací. Podílel se dlouhodobě na připomínkování nového občanského zákoníku a na výkladech pojetí veřejné prospěšnosti. Je zakládajícím členem think tanku Nett.

Tímto bych se s vámi chtěl podělit o poznatky, které mi utkvěly v paměti i na papíře…

…takže něco málo:

 1. Dobře si (do konce roku 2013) rozmyslete na jakou právní formu chcete transformovat vaše občanské sdružení (OS).
 2. Všechny právní formy mají za povinnost vést účetnictví.
 3. Povaha práv OS se řídí dle jeho hlavní činnosti (viz vaše stanovy).
 4. Pokud má vaše OS z hlavní činnosti pravidelné finanční příjmy, transformujte se nejlépe na obecně prospěšnou společnost (OPS), ale pozor – řízení o změně musí začít do 31.12.2013! Ale prý je snad i lepší založit si veřejně prospěšné s.r.o.
 5. Vaše OS máte právo přetransformovat na OPS (to lze po 1.1.2014 změnit třeba i na nadaci), na ÚSTAV, na SOCIÁLNÍ SDRUŽSTVO či SPOLEK.

Více v odkazech na konci článku…

Co mít při transformaci občanského sdružení (OS) na obecně prospěšnou společnost (OPS):

 1. Souhlas všech členů sdružení, že se OS transformuje na OPS (písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem).
 2. Nejvyšší orgán občanského sdružení dle souhlasu od všech členů, hlasuje o samotné změně na o.p.s.
 3. Listinu – notářský zápis o založení minimálně dvěma zakladateli.
 4. Minimálně 7 lidí, kteří obsadí orgány o.p.s. (ti musejí mít přiložený svůj výpis z rejstříku trestů).
 5. Mimořádnou účetní uzavírku.
 6. Podanou žádost na rejstříkový (krajský) soud.

Podrobnosti v odkazech na konci článku…

Co vyplívá po 1.1.2014 pro občanská sdružení, které chtějí být spolkem:

 1. Viz § 214 v novém občanském zákoníku (dále NOZ). Nepřehlédnout hlavně § 217!
 2. Co bude v rozporu ve vašich stanovách s NOZ, přestává platit -> do 3 let musíte upravit stanovy tak, aby vše bylo v souladu.
 3. Spolek musí mít do 2 let ve stanovách u názvu min. zkratku právní formy „z.s.“ (zapsaný spolek). „z.s.“ není součástí názvu spolku. Právní formu nemusejí u svých názvů uvádět ty spolky, jenž mají jedinečný název, který nemůže nikdo splést s jiným subjektem.
 4. Změna struktury účetnictví – příjmy se nebudou vyúčtovávat z hlavní činnosti, ale pouze z vedlejší (spolek může mít náhodnou, vedlejší výdělečnou činnost – viz NOZ).

Podrobnosti v odkazech na konci článku…

Některé změny stanov můžete udělat ještě do konce tohoto roku – přidání zájmu(cíle) sdružení, účelu(poslání) sdružení, hlavní činnosti(nevýdělečné), vedlejší činnosti. Také můžete transformovat OS na OPS. Těmito změnami se ješte bude zabývat bez problémů Ministerstvo vnitra, po 1.1. 2014 veškerá agenda přechází na soudy.

Kompletní informace naleznete na webech www.transformace-obcanskeho-sektoru.cz, Nezávislý think tank – Nett a www.obcanskyzakonik.justice.cz. Text nového občanského zákoníku nalezneta na www.obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/

 Dále doporučuji velmi přehlednou prezentaci – Nový občanský zákoník a změny pro občanská sdružení & OPS

Aleš Procházka

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *