Aleš Procházka: Poslední týdny druhé světové války na Písecku

  • PROCHÁZKA, Aleš. Poslední týdny druhé světové války na Písecku [online]. 2013 [cit. 2013-09-05]. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Marek Šmíd. Dostupné z: <http://theses.cz/id/5h4xh6/>.

Statut: Obhájena
Anotace: Předložená práce se zaměřuje na období posledních týdnů druhé světové války na Písecku. Dění je sledováno již od počátku mnichovské krize v roce 1938, kdy začíná období konce Československa, až po první dny osvobození v květnu 1945. Sleduje dění v nově vzniklém Protektorátu Čechy a Morava, jenž se stal nástupnickým útvarem demokratického Československa po okupaci nacistickými vojsky v březnu 1939. Jsou představeny významné protektorátní události s návazností na region Písecka. Jsou obecně vysvětleny postoje dalších Evropských zemí a jejich představitelů k situaci okupovaného území ?bývalého? Československa, aktivity exilové vlády v Londýně a především činnost ilegálních domácích orgánů československého odboje. Důraz je kladen na události odehrávající se v okrese Písek, jenž měli celostátní dopad. Autor sleduje činy československých občanů žijících na území Písecka, zvláště jejich odbojovou činnost, která sice nemusela dosáhnout celostátní úrovně, ale byla důležitá především pro život místních obyvatel. Pozornost je věnována posledním měsícům a týdnům, které nejvíce ovlivnili pozdější vývoj Písecka. Jsou sledovány přesuny německých uprchlíků přes území regionu, nálety spojeneckých letounů na cíle ochromující německé postupy, činy odbojových skupin a v neposlední řadě akt samotného osvobození, který byl mnohdy velmi dramatický a někde dokonce i v posledních dnech války obzvláště tragický.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *