Aleš Procházka: Poslední týdny druhé světové války na Písecku

PROCHÁZKA, Aleš. Poslední týdny druhé světové války na Písecku [online]. 2013 [cit. 2013-09-05]. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Marek Šmíd. Dostupné z: <http://theses.cz/id/5h4xh6/>. – Statut: Obhájena – Anotace: Předložená práce se zaměřuje na období posledních týdnů druhé světové války na Písecku. Dění je sledováno již od počátku mnichovské krize …