A. Procházka: Poslední týdny druhé světové války na Písecku

Letošní jubilejní oslavy 75. výročí osvobození Československa, od poroby nacistického Německa, bohužel nebudou v takové formě, jako jsme byli, každoročně na začátku května, dosud zvyklí. V Písku, ani různě jinde v Česku, oslavy osvobození, kvůli koronaviru, bohužel neproběhnou. A když, tak v omezené míře, ale převážně bez veřejnosti. Na většině míst sice půjde individuálně položit …

Občanská sdružení a jejich existence po 1.1.2014

Dne 13. listopadu 2013 jsem se účastnil semináře „Nový občanský zákoník pro neziskové organizace“, který proběhl ve Strakonicích. Lektorem byl Josef Štogr, který dvacet let působí jako analytik a konzultant neziskových organizací. Podílel se dlouhodobě na připomínkování nového občanského zákoníku a na výkladech pojetí veřejné prospěšnosti. Je zakládajícím členem think tanku Nett.

Aleš Procházka: Poslední týdny druhé světové války na Písecku

PROCHÁZKA, Aleš. Poslední týdny druhé světové války na Písecku [online]. 2013 [cit. 2013-09-05]. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Marek Šmíd. Dostupné z: <http://theses.cz/id/5h4xh6/>. – Statut: Obhájena – Anotace: Předložená práce se zaměřuje na období posledních týdnů druhé světové války na Písecku. Dění je sledováno již od počátku mnichovské krize …