Přestože mým profesním zaměřením je pedagogika, vždy jsem měl potřebu se více zapojovat do veřejného dění ve společnosti. Nejdříve účastí na aktivitách různých spolků, posléze v politické činnosti. Mým cílem vždy bylo přispět k vytvoření odpovědné občanské společnosti, která zná svou minulost.