A. Procházka: Poslední týdny druhé světové války na Písecku

Letošní jubilejní oslavy 75. výročí osvobození Československa, od poroby nacistického Německa, bohužel nebudou v takové formě, jako jsme byli, každoročně na začátku května, dosud zvyklí.

V Písku, ani různě jinde v Česku, oslavy osvobození, kvůli koronaviru, bohužel neproběhnou. A když, tak v omezené míře, ale převážně bez veřejnosti. Na většině míst sice půjde individuálně položit květiny, ale to slavnostní, radostnou i vzpomínkovou, atmosféru nenahradí. Jednu výhodu to ale přeci jen má. Máme alespoň čas na studování historických pramenů, četbu knih či poslech vyprávění zážitků pamětníků, abychom měli ucelenou představu, jak to tenkrát bylo.

I já přidávám svou troškou do mlýna. Pokud by někdo chtěl ozdrojovanou „nenáročnou četbu“ do padesáti stran, o válečné situaci na Písecku v období jara 1945, a o peripetiích osvobozování, pak mohu nabídnout svou bakalářskou práci, kterou jsem úspěšně obhájil v roce 2013 – Poslední týdny druhé světové války na Písecku.

Anotace praví: „Předložená práce se zaměřuje na období posledních týdnů druhé světové války na Písecku. Dění je sledováno již od počátku mnichovské krize v roce 1938, kdy začíná období konce Československa, až po první dny osvobození v květnu 1945. Sleduje dění v nově vzniklém Protektorátu Čechy a Morava, jenž se stal nástupnickým útvarem demokratického Československa po okupaci nacistickými vojsky v březnu 1939. Jsou představeny významné protektorátní události s návazností na region Písecka. Jsou obecně vysvětleny postoje dalších Evropských zemí a jejich představitelů k situaci okupovaného území „bývalého“ Československa, aktivity exilové vlády v Londýně a především činnost ilegálních domácích orgánů československého odboje. Důraz je kladen na události odehrávající se v okrese Písek, jenž měli celostátní dopad. Autor sleduje činy československých občanů žijících na území Písecka, zvláště jejich odbojovou činnost, která sice nemusela dosáhnout celostátní úrovně, ale byla důležitá především pro život místních obyvatel. Pozornost je věnována posledním měsícům a týdnům, které nejvíce ovlivnili pozdější vývoj Písecka. Jsou sledovány přesuny německých uprchlíků přes území regionu, nálety spojeneckých letounů na cíle ochromující německé postupy, činy odbojových skupin a v neposlední řadě akt samotného osvobození, který byl mnohdy velmi dramatický a někde dokonce i v posledních dnech války obzvláště tragický.“

Plný text práce si můžete přečíst skrze národní registr závěrečných prací Theses.cz nebo přímo zde.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *