Komě toho, že působím v neziskovém sektoru, je mi blízka i participace na věcech veřejných. Domnívám se, že aktivní zájem o správu své země / kraje / obce je nezbytnou podmínkou pro zachování demokratické společnosti.

Veřejné funkce

  • Člen dopravní komise města Písek

Dne 12. prosince 2022 jsem byl Radou města Písek zvolen (viz usnesení č. 762/22) do funkce člena dopravní komise* – poradního orgánu rady města, pro funkční období 2022-2026.

Chcete vědět více?


* Náplní činnosti komise je projednávání otázek dopravního generelu, koncepce parkování ve městě, koncepce MHD a systémových opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území města.

PS: Zajímají vás mé postřehy k aktuálním tématům a událostem doma i ve světě? Pak sledujte mou facebookovou stránku. Články a delší texty publikuji v blogu.