Komě toho, že působím v neziskovém sektoru, je mi blízka i participace na věcech veřejných. Domnívám se, že aktivní zájem o správu své země/kraje/obce je nezbytnou podmínkou pro zachování demokratické společnosti.

Moje politická orientace

Pokud bych se měl zařadit do politického „názorového chlívečku“, tak bych se označil jako pravicový konzervativní libertarián.

V otázkách ekonomických a státotvorných prosazuji libertariánský pohled a myšlenky laissez faire kapitalismu: štíhlý právní stát, který respektuje svobodnou vůli občanů; důsledná ochrana vlastnických práv; nízké daně a státní výdaje, volný trh či posilování bilaterální spolupráce států.

V sociálně-kulturních otázkách osobně reflektuji konzervativní hodnoty vycházející z historie, kultury a morálního řádu západní/euroatlantické civilizace (důraz na pravdu a rozum, ideál vzdělanosti, podpora rodiny na úkor ústavní péče, respekt k důstojnosti jednotlivce a jeho vůli, rovnost, reflexe antických a židovsko-křesťanských kořenů Evropy…). Není však úkolem státu tyto hodnoty vymáhat.

Chcete vědět více?

PS: Zajímají vás mé politické postoje k aktuálním tématům a událostem doma i ve světě? Pak sledujte mou facebookovou stránku. Ty nejzajímavější články archivuji v blogu.