Historie jako poučení pro budoucnost

Miluji historii. A věřím, že udržení svěží paměti národa je nezbytným předpokladem pro dobrou budoucnost. Z tohoto důvodu se snažím o přiblížení novodobé české historie široké veřejnosti.

Obecně se zajímám o dynamické 20. století. Zvláštní důraz pak kladu na studium československých odbojů proti totalitám, s ohledem na regionální význam v Jihočeském kraji, potažmo na Písecku.

Svou popularizačně-naučnou činnost převážnou většinou realizuji skrze neziskový sektor. Od roku 2010 jsem předsedou jihočeské regionální organizace (a od roku 2014 současně i republikovým místopředsedou) občanského sdružení SVORNOST, jehož cílem je udržování českých a československých tradic a posilování národního uvědomění.

Aktivně také působím v badatelském vojensko-historickém klubu BUDDIES of the 4th Armored Division Písek, který se zaměřuje na problematiku osvobození jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945. Dále jsem řadovým členem Klubu Milady Horákové.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Pisecke_postrehy-15.5.2019_foto-projev.jpg.

Ocenění

Jedním z ocenění, kterého si velmi vážím, je obdržení výroční medaile Asociace nositelů legionářských tradic za mou práci v oblasti zachování české historie, zachování kulturního dědictví a zachování paměti národa v oblasti novodobé české historie.

Slavnostní předání pamětních medailí k 70. výročí Operace Anthropoid proběhlo dne 28. června 2012 v Písku.