Curriculum Vitae v kostce

*29. ledna 1990, Písek

Milovník vůně benzínu, střelného prachu a kávy. Příznivec rakouské školy ekonomického myšlení.

Vzdělání v oblasti přírodních a společenských věd: Střední zemědělská škola Písek: obor Ekologie a ochrana krajiny; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Teologická fakulta.

Zaměstnání: pedagogický pracovník


Profesní zaměření

Profesně se věnuji výchově a vzdělávání v rámci pedagogiky volného času. Důraz své pedagogické činnosti kladu na celostní rozvoj osobnosti odpovědného jedince. Z tohoto důvodu se zaměřuji na různé sféry edukace – např. polytechnické vzdělávání, výchova k občanství, filosofie pro děti aj.

Motto: „Bez odpovědnosti není svoboda. Bez vzdělání není demokracie.“


Zájmy a volný čas

Historie & politika, pěší turistika, hudba, filosofie, amatérské fotografování, střelectví & myslivost.