Halloween? Ne! My máme Dušičky!

dusicky

V dnešní globalizované době, kdy většina lidových tradic postupně mizí nebo se rozpouští v přílivu nových svátků, zůstává v Česku jako memento, alespoň v symbolické podobě, připomínání Památky zesnulých či lidově Dušiček.

Ačkoliv je nám v různých formách předkládán veselý, plný kejklí ověnčený Halloween, tak v českých, moravských a slezských domácnostech stále vede připomínání křesťanských Dušiček, i když v poměrně sekularizované formě. Přestože Dušičky jsou hned po Vánocích druhým nejoslavovanějším církevním svátkem.

Připomínání Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v době, kdy pohané oslavovali konec roku – tj. Samhain, tedy v noci z 31. října na 1. listopad. V křesťanské tradici první listopadový den patří světcům, kteří se nevešli do křesťanského církevního kalendáře. Tento den navazující na tradici svátku Samhaim je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslavě Halloweenu. Ten tedy de facto Dušičkám, které se slaví o den později (2.11.) předchází, ale rozhodně je nenahrazuje.

Pro mnoho věřících i nevěřících jsou Dušičky dobou k zamyšlení nejen nad smrtí. Věřilo se, že dušičky, které ještě nejsou dokonale připraveny ke vstupu do nebe a jsou ve fázi „očišťování“ v jednu noc vystupují z očistce, aby si odpočinuly. V našich končinách je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov, rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit květiny. Lidé tak symbolicky uctívají památku svých předků a demonstrují, že smrt není absolutní, neboť v myslích lidí duše zemřelých stále žijí.

Odraz Dušiček je jak v lidových tradicích, tak i české literatuře – např. báseň Svatební košile, ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena, vychází z pověry o dušičkách.

V minulosti se na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“ či „kosti svatých“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. V Čechách se lampy místo oleje napouštěly máslem, aby si dušičky mohli máslem potírat popáleniny od ohňů očistce. Lidé pili studené mléko, nebo se jím kropili, aby se dušičky trochu ochladily. Či se do plamínků vhazovaly dušičkám na posilněnou drobky jídla.

V souvislosti s prosbami za hříšníky bývá zmiňována modlitba, která prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy:

dusicky-ram-SV-800

Udržujme naše tradice živé, nebudeme se pak muset obávat, že Halloween vytlačí Dušičky či Santa Claus Ježíška. Je to jen v našich rukách, pamatujme na to.

Aleš Procházka

Napsáno pro Svornost.com, zveřejněno 2.11.2014

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *