Moje politická orientace

Pokud bych se měl zařadit do politického „názorového chlívečku“, tak bych se označil jako pravicový liberálně-konzervativní libertarián.

V otázkách ekonomických a státotvorných prosazuji libertariánský pohled a myšlenky laissez faire kapitalismu: štíhlý právní stát, který respektuje svobodnou vůli občanů; důsledná ochrana vlastnických práv; nízké daně a státní výdaje, volný trh či posilování bilaterální spolupráce států.

V sociálně-kulturních otázkách osobně reflektuji liberálně-konzervativní hodnoty vycházející z historie, kultury a morálního řádu západní/euroatlantické civilizace. Jako jsou např. důraz na pravdu a rozum, ideál vzdělanosti, podpora rodiny na úkor ústavní péče, respekt k důstojnosti jednotlivce a jeho vůli, rovnost, reflexe antických a židovsko-křesťanských kořenů Evropy atp.. Není však úkolem státu tyto hodnoty vymáhat.