Viceprezident Asociace nositelů legionářských tradic – plk. v. v. Ing. Jan Vondráček – předal dne 28. června 2012 pamětní medaile k 70. výročí Operace Anthropoid, za práci v oblasti zachování české historie, zachování kulturního dědictví a zachování paměti národa v oblasti novodobé české historie, těmto oceněným:

Seznam oceněných
Certifikát u udělení pamětní medaile Aleši Procházkovi
Aleš Procházka a Jan Vondráček

Mediální ohlasy

Další: Členové Svornosti oceněni (Svornost.com)