Bc. Aleš Procházka

Narodil jsem se na začátku 90. let 20. století v Písku. Po absolvování písecké Střední zemědělské školy, oboru Ekologie a ochrana krajiny, jsem nastoupil na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. V současné době pracuji jako pedagogický pracovník.

Zájmy a koníčky

Jsem člověkem mnoha zájmů. Od turistiky, přes marketing a rockovou muziku, až po společenské vědy – například historii, politologii či ekonomii. V rámci historie se zaměřuji na období předkřesťanské Evropy, české národní obrození a pak zejména na dynamické 20. století.  Tento zájem mne uvedl i v aktivity společenského charakteru – stal jsem se členem a funkcionářem několika na historii zaměřených spolků. Jsem předsedou jihočeské regionální organizace a současně místopředsedou občanského sdružení SVORNOST, členem Klubu Milady Horákové či vojensko-historického klubu BUDDIES of the 4th Armored Division Písek. Dále jsem řadovým členem Českomoravské myslivecké jednoty a LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní.

Politická činnost

Jeden z mých nejvýraznějších koníčků je politika. Z teoretického hlediska mne zajímají politické ideologie, z toho praktického pak reálná politická činnost. Před vstupem do Strany svobodných občanů (Svobodní), v roce 2013, jsem nebyl členem žádné politické strany. Za Svobodné jsem však ale již dříve kandidoval do voleb (např. komunálních a krajských), co by kandidát bez politické příslušnosti. V březnu 2015 mne jihočeští členové poprvé zvolili místopředsedou jihočeského krajského sdružení, kterým jsem dosud. 


Motto

Bez odpovědnosti není svoboda. Bez vzdělání není demokracie.