Mé příspěvky na jiných webech

Vzhledem k tomu, že blog na svých webových stránkách trochu zanedbávám, rozhodl jsem se pro případné čtenáře zveřejnit odkazy, kde můžou narazit na mé články, reportáže či příspěvky kde jsem zmíněn.  Primárním místem, kde publikuji jsou stránky občanského sdružení Svornost. Mé články lze najít tak, že zadáte na webu Svornosti jméno „Aleš Procházka“ do kolonky …

Občanská sdružení a jejich existence po 1.1.2014

Dne 13. listopadu 2013 jsem se účastnil semináře „Nový občanský zákoník pro neziskové organizace“, který proběhl ve Strakonicích. Lektorem byl Josef Štogr, který dvacet let působí jako analytik a konzultant neziskových organizací. Podílel se dlouhodobě na připomínkování nového občanského zákoníku a na výkladech pojetí veřejné prospěšnosti. Je zakládajícím členem think tanku Nett.