Mé politické názory a postoje

Politika a obecně zájem o věci veřejné v mém životě hraje významnou roli. Jak už jsem uvedl v rubrice O mně, v roce 2013 jsem se stal členem Strany svobodných občanů. Nicméně o politiku jsem se zajímal už mnohem dříve. Vlastně první významné setkání s veřejným životem bylo, když jsem se začal účastnil aktivit různých občanských spolků. Avšak touha změnit nevyhovující politické poměry v této zemi mne přivedla k myšlence vstoupit do aktivní politiky. Cítil jsem, že skrze spolkovou činnost v ČR nic moc zcela reálně nezměním.

Kdybych se měl zařadit do „politického názorového chlívečku“, tak bych se označil jako konzervativní libertarián. V otázkách ekonomických a státotvorných vyznávám libertariánský přístup (omezená moc politiků, důraz na soukromé vlastnictví, štíhlý stát, nízké daně a volný trh – obecně myšlenka Laissez faire), zatímco v sociálně-kulturních otázkách se hlásím se ke konzervativismu (rodina, úcta k tradicím a vlasti, respekt k pohansko-křesťanským kořenům Evropy).

Více o tématu – Murray N. Rothbard: Mýty a fakta o libertarianismu (pdf)

Pro názornější představu mých postojů, jsem vyplnil Politický kompas, který nepoužívá tradiční nepřesné rozlišení na pravici a levici, ale naopak poměrně přesný dvourozměrný Nolanův diagram (osa ekonomické a osobní svobody).

Červený puntík značí hodnoty: 6.0 a -2.0.

Co se týče mých postojů k aktuálním politickým tématům a událostem doma i ve světě, tak své komentáře pravidelně umisťuji na Facebook, kratší názory a glosy pak na Twitter. Ty nejzajímavější články archivuji zde v blogu.

V krátkosti o vybraných tématech

Domácí politika

Český stát a jeho pojetí

Stát chápu jako nezbytnou věc pro zachování svobody a soukromého vlastnictví. Ale jak má fungovat? K odpovědi si vypůjčím výrok ekonoma Pavla Kohouta, se kterým bezezbytku souhlasím: Stát má fungovat jako domovník: má dbát na pořádek ve společných prostorách, provádět běžnou údržbu společných zařízení, jen občas provést větší investici, pochopitelně po schválení majiteli bytových jednotek. Domovník nesmí poroučet obyvatelům domu, co mají dělat v kuchyni, co mají dělat v ložnici, jak si mají hledat profesi a kam smějí na dovolenou. Domovník zkrátka není šéfem, náčelníkem nebo duchovním vůdcem obyvatel domu, který spravuje. Je jen placeným správcem. A pochopitelně musí skládat majitelům řádné účty.“

Zahraniční politika

Evropská unie

EU je dle mého názoru nereformovatelný byrokratický kolos, kde nevládnou demokratické principy. Je škoda, že myšlenka volného obchodu byla postupně přebita socialistickými regulacemi a neomluvitelnými zásahy do života lidí. Eurosocialismus se ukázal být stejnou pastí, jako byl „socialismus s lidskou tváří“. Proto prosazuji odchod České republiky z EU (czexit). Česká republika by měla být opět svrchovaným státem. 

Izrael a blízký východ

Izrael je posledním ostrůvkem západní demokracie v jinak islámském regionu. Proto ho nesmírně obdivuji a jednoznačně za Izraelem stojím. Co se týče ostatních zemí blízkého východu, tak mám obavy. Mám obavy zejména z nekontrolovatelné masové migrace lidí z nekompatibilního kulturního prostředí. Zde dominantní islámské právo šaría je zcela v opozici ke svobodě a demokracii, tak jak je chápeme v Evropě. 

Foto: Několikrát jsem v Písku pořádal setkání na podporu Izraele.

Regulace

Kouření v restauracích

Státní zákaz kouření není ničím jiným, než tvrdým zásahem do vlastnických práv a svobody podnikání. Navíc potencionální zákazníci tímto plošným zásahem ztratili možnost volby. Dospělý svéprávný člověk je schopný se rozhodnout, kam chce jít či nejít, kde utratí své peníze nebo kde začne pracovat. Nepotřebuje nějakého „dobrosera“, aby mu nařizoval co je pro něho dobré.

Zbraně

Hluboce nesouhlasím s přístupem Evropské unie k omezování držení legálních zbraní. Pro osobní i národní bezpečnost je důležité, aby zákonadbalým občanům zůstala možnost zbraně vlastnit, držet a nosit. Zbraně, stejně jako každé jiné nástroje, nejsou přirozeně ani dobré ani špatné, vždy záleží na použití konkrétním člověkem. 

Foto: Jsem také členem LEX, sdružení na ochranu práv majitelů zbraní.

Potraty

Osobně jsem odpůrcem potratů, ale zároveň jsem zásadně proti tomu, aby potraty byly zákonem zakázány. Jednak se zákazem nic nevyřeší, neboť zoufalí lidé prostě, i přes zákazy, dělají zoufalé věci, a jednak stát nemá právo mluvit do rozhodnutí svéprávného občana. Řešením je osvěta a prevence, nikoliv regulace.