Svobodu nebo smrt

Žít jako otrok, nebo zemřít jako svobodný člověk? To jest otázka, která je stará jako lidstvo samo. Pro člověka, který miluje svobodu je odpověď dopředu jasná. Tuto otázku si dopoledne dne 27. května 1942 jistě položili i naši českoslovenští parašutisté – Gabčík, Kubiš, Valčík, Opálka, než provedli akci, která změnila průběh 2. světové války – …

Evropa je ve válce

Evropa je ve válce. Nikoliv však od dneška, ale již od prvních útoků, které směřovaly na nevinné civilisty v evropských metropolích. Ignorace válečného stavu má jen za následek prohlubování krize a zvyšování počtu mrtvých. Evropa se musí rázně postavit za své občany a bez okolků zakročit proti všem, kteří terorem šíří svou nenávist. Islamismus musí …

Prokažme úctu válečným veteránům!

Dne 11. 11. 1918, v 11 hodin byla ve štábním vagónu vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Foche v Compiègne, podepsána kapitulace Německa a tím skončila I. světová válka. Od té doby již uplynula spousta času. Proběhla II. světová válka, různé regionální konflikty i celosvětové krize, avšak co zůstalo je ochota mužů a žen bránit …

Čo sa stalo s našim životom?

Na to se ptá písnička jedné slovenské kapely a já se ptám také. Čtu si diskuze okolo uprchlické krize v Evropě. Hodně lidí je naštvaných z nečinnosti politiků. Bojí se o svůj život, kulturu, domov. Strach je zcela legitimní obava při pohledu na to, co se v EU děje. Na pobřežích Evropy se denně vyloďují …

Popůlnoční zamyšlení na významem slova ‚pravda’…

Za poslední měsíc jsem se účastnil několika vzpomínek, které spojuje slovo ‚pravda‘. Jednak jsme si připomínali 65. výročí zavraždění Milady Horákové a jednak 600. výročí zavraždění Mistra Jana z Husince. Obě tyto velké osobnosti českých dějin mě přivedly na myšlenky, jak veřejně projevovat názory, ale nebýt pro ostatní za „padoucha“ a zároveň ve při se …

Halloween? Ne! My máme Dušičky!

V dnešní globalizované době, kdy většina lidových tradic postupně mizí nebo se rozpouští v přílivu nových svátků, zůstává v Česku jako memento, alespoň v symbolické podobě, připomínání Památky zesnulých či lidově Dušiček.

Mé příspěvky na jiných webech

Vzhledem k tomu, že blog na svých webových stránkách trochu zanedbávám, rozhodl jsem se pro případné čtenáře zveřejnit odkazy, kde můžou narazit na mé články, reportáže či příspěvky kde jsem zmíněn.  Primárním místem, kde publikuji jsou stránky občanského sdružení Svornost. Mé články lze najít tak, že zadáte na webu Svornosti jméno „Aleš Procházka“ do kolonky …

Jediný československý maršál

Z historie Českých zemí známe jistě minimálně jedno jméno člověka, který dosáhl hodnosti maršál. Tím neznámějším je nejspíše Albrecht z Valdštejna, vynikající vojevůdce, jehož osud byl však nahnutý, až nakonec tragický. Ale on není tím vyvoleným, kterého chci dnes představit. Dokonce to není ani postava našich modernějších dějin – maršál Karel Radecký z Radče, jenž …

Občanská sdružení a jejich existence po 1.1.2014

Dne 13. listopadu 2013 jsem se účastnil semináře „Nový občanský zákoník pro neziskové organizace“, který proběhl ve Strakonicích. Lektorem byl Josef Štogr, který dvacet let působí jako analytik a konzultant neziskových organizací. Podílel se dlouhodobě na připomínkování nového občanského zákoníku a na výkladech pojetí veřejné prospěšnosti. Je zakládajícím členem think tanku Nett.