Aleš Procházka: Poslední týdny druhé světové války na Písecku

PROCHÁZKA, Aleš. Poslední týdny druhé světové války na Písecku [online]. 2013 [cit. 2013-09-05]. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Marek Šmíd. Dostupné z: <http://theses.cz/id/5h4xh6/>. – Statut: Obhájena – Anotace: Předložená práce se zaměřuje na období posledních týdnů druhé světové války na Písecku. Dění je sledováno již od počátku mnichovské krize …

Kupujte české výrobky – má to smysl!

Mnozí se mně ptají, jak vlastně svojí vlasti pomoci, jak to udělat aby vlastenectví nebylo jen prázdným pojmem, bez viditelných výsledků. Řeknu vám, odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Ale způsobů jak pomoci je mnoho. Může to být dobrovolná služba např. u červeného kříže či jiných “pomáhajících“ profesí. Ale také nakupování (převážně) českých výrobků je velmi dobrá a hlavně …

Europivo – fenomén dneška?

Co že to europivo vůbec je? Použil bych definici S. Bernarda: „Europivo je pivo, které se chuťově zaměřuje na střed, na většinového zákazníka. Je to nudné pivo, které není chuťově zajímavé. Je všude stejné.“